Ponuka nových kurzov pre školský rok  2014/2015 je dostupná !
Pre prihlásenie si zvoľte:
1. Kurz → 2. Dátum nástupu → 3. Vyplňte online prihlášku →
*** Prihlasovanie je možné aj po začatí kurzov ***
Online prihláška
Platba prevodom alebo v hotovosti.


Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Item 1 Title

Item 1 Description

Photo

Referencie

Treba chodiť na doučovanie pred prijímačkami na gymnázium?

Áno aj nie.

Keď som sa opýtal pani triednej učitelky na rodičovskom združení, či budú žiaci pripravení na prijímacie pohovory, tak mi odpovedala, že ona ich naučí všetko, čo je v osnovách. Na druhej strane pripustila, že na testoch sa vyžaduje aj látka, ktorá prekračuje predpísané osnovy.

S prípravou sme začali už od septembra. Doma sme pol roka riešili testy z predchádzajúcich rokov, ktoré sú k dispozícii formou kníh. Bolo dosť náročné dcéru pravidelne primäť k práci. Kontrola výsledkov tiež zaberala veľa času.

V druhom polroku naša dcéra Simonka začala navštevovať doučovanie. Doma sme sa prestali zaoberať prípravou. To pre nás znamenalo značnú úľavu. Navyše na doučovaní sa okrem jednoduchého riešenia testov aj vysvetľovala potrebná učebná látka. Zároveň sa žiak vie aj porovnať s ostatnými spolužiakmi.

Na prijímacích pohovoroch na gymnázium skončila naša dcéra na prvom mieste spomedzi prihlásených. Podľa toho a aj podľa toho, ako skončili jej spolužiačky a spolužiaci, usudzujem, že doučovanie zvyšuje šance na prijatie.

Vladimír Veselý
všetky referencie »

Prázdniny na školský rok 2014/2015

Jesenné
30.10.2014 - 31.10.2014
Vianočné
22.12.2014 - 7.1.2015
Polročné
2.2.2015
Jarné
2.3.2015 - 6.3.2015
Veľkonočné
2.4.2015 - 7.4.2015


Učebne


› Dom odborov Istropolis, Trnavské mýto, 2. poschodie, číslo dverí 305, 307, 308 a 309.
V sobotu príchod služobným vchodom z Kukučínovej ulice.

Kontaktné údaje


› IČO: 41642317
› DIČ: 1047566322
› kontakt@intenzivne.sk
› 0905 81 52 91
› ČÚ: 2621839895/1100
didaktis - Špecialista na vydávanie kvalitných, cenovo dostupných doplnkových učebníc. - didaktis - Prehľadné usporiadanie poznatkov, maximálna zrozumiteľnosť a ucelenosť obsahu. - didaktis - Knihy, ktoré si posvietia na učivo.